Wyposażenie elektrowni stanowi:

 

Turbina

jeden turbozespół - turbina Kaplana o następującej charakterystyce:

- max przełyk turbiny 7,5 m3/s

- obroty znamionowe 380 obr/min

- max moc na wale turbiny 328 kW

- max spad 5,90 m

- ujęcie wody – obok jazu – o świetle 4,0 m

Turbina wodna typu Kaplana o średnicy wirnika 1120 mm, położona jest w układzie typu S, posiadawał poziomy oraz bezpośrednie wyprowadzenie mocy na generator. Posiada regulowane hydraulicznie dwa rzędy łopatek: łopatki kierownicy oraz łopatki wirnika, sprzężone z układem automatyki, który steruje położeniem tych łopatek w zależności od ilości wody dostępnej dla turbiny. Dla spadu określonego dla MEW Nowa Wieś, turbina jest w stanie wykorzystać maksymalnie 7,5 m3/s wody, zaś jej najwyższy punkt sprawności osiąga dla przełyku 6,8 m3/s. Maksymalna moc turbiny wynosi 328 kW. Nominalne obroty turbiny wynoszą 380 obr/min.

Turbina

 

Turbina Kaplana stosowna jest od 1921 roku, przez ponad 80 lat turbinę udoskonalano i modyfikowano jej budowę, jednakże podstawowa technologia nie uległa zmianie. Pozostałe główne techniczne elementy  inwestycji (np. generator, przekładnia) są znane i wykorzystywane od setek i tysięcy lat

 

 

 

Generator

Turbina wodna zamienia energię kinetyczną na mechaniczną, zaś połączony z turbiną generator czeskiej firmy TES VSETIN a.s. z energii mechanicznej wytwarza – czyli generuje - energię elektryczną.

 

Generator TES

 

Urządzenia kontrolno pomiarowe

W celu umożliwienia obserwacji zjawisk występujących w zaporze oraz w budowli piętrzącej jazie) obiekt jest wyposażony w aparaturę kontrolno – pomiarową: piezometry, repery i łaty wodowskazowe. Łata wodowskazowa na górnym stanowisku jazu służy do mierzenia poziomów wody w zbiorniku z trwałym oznaczeniem NPP i MinPP. Łata wodowskazowa na dolnym stanowisku jazu – do mierzenia zwierciadła wody poniżej budowli.

                Rocznie MEW na rzece Wierzycy może wyprodukować powyżej 2000 MWh energii elektrycznej. Energia wytwarzana w MEW korzystnie wpływa na system elektroenergetyczny poprzez poprawę parametrów sieci rozdzielczej niskiego i średniego napięcia. Energia elektryczna z MEW jest wykorzystywana przez odbiorców z najbliższego otoczenia. To eliminuje straty energii na przesyle, rozdziale i transformacji.